Entrar


18 recomanacions per a garantir la seguretat en hotels i allotjaments turístics i que es poden aplicar a les empreses

Els hotels, albergs i altres allotjaments turístics han hagut d'implementar mesures higièniques per a poder reobrir en l'estiu, garantint la salut i la seguretat dels turistes.

Com a part de la reactivació econòmica i en el marc de la temporada d'estiu, els sectors econòmics vinculats amb l'activitat turística s'han vist obligats a adoptar estrictes protocols sanitaris per a mantindre la seguretat i la salut d'empleats i turistes.

La multinacional especialitzada en higiene ambiental i control de plagues, *Rentokil *Initial, ha recopilat algunes de les obligacions dels propietaris d'hotels, apartaments turístics, hostals, pensions i albergs, basades en les disposicions de les autoritats sanitàries i de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (*ICTE), que s'hauran de mantindre durant tota la fase de “nova normalitat”.

Per a garantir la seguretat, aquests establiments deuen:

 1. Instituir un Comité de Seguretat i Salut o un Comité per a la Gestió del Risc: Aquest haurà de comptar amb representació dels treballadors i ajustar-se a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. El Comité haurà d'encarregar-se de definir estratègies i prendre decisions per a minimitzar riscos higiènics-sanitaris associats al COVID-19 i establir plans de contingència davant possibles contagis. Els empleats han de conéixer el pla de contingència dissenyat i les responsabilitats de cadascun.
 2. Proporcionar equips de protecció individual (*EPIs) suficients, com a guants o màscares, tant per al personal de la instal·lació com per als turistes/clients. Els treballadors han de rebre formació específica sobre l'ús correcte de màscares, guants i altres *EPIs, i ha de deixar-se registre d'aquesta formació. El personal de neteja ha d'utilitzar un equip de protecció individual adequat, depenent del nivell de risc al qual està exposat. Després de cada neteja, tots els equips de protecció utilitzats han de rebutjar-se en els poals destinats a això i el personal que va efectuar la neteja haurà de llavar-se escrupolosament les mans. La neteja de les habitacions d'albergs i hotels no es realitzarà mentre romanga el client en el seu interior, excepte causes justificades.
 3. Garantir el compliment de les mesures de distanciament social de 2 metres: Això implica canviar la disposició dels llocs de treball, reorganitzar la circulació de persones, les reunions internes i la distribució d'espais. Quan existisquen torns, aquests han de planificar-se perquè es concentren els mateixos empleats en els mateixos torns. Els vestuaris hauran de comptar amb un aforament reduït. El compliment de la distància de seguretat permesa pot portar a establir normes específiques d'ús de les instal·lacions comunes (ascensors, menjadors, accessos, taulells de la recepció).
 4. Desinfectar les condícies com a mínim sis vegades al dia, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre *SND/386/2020, de 3 de maig.
 5. Vetlar per la salut dels treballadors més vulnerables enfront del COVID-19 i establir mesures específiques de seguretat per a aquests col·lectius, com a horaris especials.
 6. Disposar d'un termòmetre sense contacte per al mesurament constant de la temperatura dels empleats.
 7. Promoure la rentada de mans i proveir elements d'higiene personal: Es recomana col·locar cartells en les condícies que promoguen la correcta rentada de mans, instal·lar papereres amb tapa accionada amb pedal i proveir als banys de suficient sabó i gel *hidroalcohólico. *Rentokil *Initial ofereix a clients corporatius la seua gamma de dispensadors de *higienizadores de mans i de tovalloles d'un sol ús. Les entrades dels establiments haurien de tindre catifes desinfectants.
 8. Controlar els sistemes de ventilació i les instal·lacions interiors d'aigua: El Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, estableix els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Això exigeix un manteniment regular de les instal·lacions interiors d'aigua calenta sanitària i d'aigua freda de consum humà. *Rentokil *Initial ha destacat la importància que es mantinguen els controls habituals de Legionel·la en les instal·lacions durant la pandèmia i la desescalada, que es realitzen manteniments de la qualitat ambiental interior, definits en la norma UNEIX 171330, i que es netegen regularment els conductes d'aire condicionat per a eliminar el risc de contaminació ambiental i la transmissió de virus.
 9. Llavar els uniformes dels empleats de manera regular i seguint els protocols adequats: L'establiment ha de determinar, en funció de la mena d'uniforme, la manera i la freqüència de rentada. S'ha de llavar a una temperatura superior als 60 °C. La roba de treball s'ha de traslladar en bosses tancades.
 10. Informar els clients de les noves mesures sanitàries i de protecció abans de la confirmació de la reserva per a la seua acceptació. Els establiments hauran d'incorporar cartells en almenys dos idiomes amb les mesures preventives i senyalitzar posicions amb vinils per a garantir el respecte de la distància de seguretat en les àrees comunes. Els clients d'albergs i hotels també hauran de comptar amb informació actualitzada sobre els centres d'assistència sanitària, bombers, policia local i nacional en la rodalia, així com els seus horaris i telèfons.
 11. Fomentar el pagament per mitjans electrònics: Els albergs, hotels i allotjaments turístics han de promoure el pagament amb targeta per a reduir el contacte amb diners en efectiu. Ha de desinfectar-se el *TPV després de cada ús en el qual existisca contacte.
 12. Depositar les targetes o claus dels hotels en un recipient amb desinfectant en finalitzar l'estada o després de cada ús si s'entreguen en la recepció.
 13. Augmentar els torns de menjar i el nombre de pauses en els menjadors, cantines, locals d'oci o descans perquè puguen fer ús d'ells xicotets grups d'empleats. No s'han de compartir utensilis de cuina o parament.
 14. Reduir al mínim el contacte del client amb els aliments en els establiments hotelers que oferisquen la modalitat de menjada tipus bufet. Això s'aconsegueix amb la instal·lació de pantalles de protecció. Han d'eliminar-se també els elements d'ús comú, com a vinagreres, salers, setrills, o màquines de begudes, terrossos de sucre.
 15. Usar cartes digitalitzades per a informar els clients sobre l'oferta gastronòmica disponible, els preus i els al·lergògens, i així no recórrer a les cartes físiques o menús d'ús rotatori. Si és imprescindible el seu ús, han de plastificar-se i desinfectar-se després de cada ús. A més, després de cada menjar que es preste (desdejuni, esmorzar, sopar) ha de ventilar-se l'espai i desinfectar-se les superfícies de contacte.
 16. Reduir el nombre de catifes i objectes de decoració a les habitacions: Les papereres de bany han de comptar amb tapa, doble bossa i accionament no manual. Elements com els assecadors de pèl i els penjadors hauran de desinfectar-se a l'eixida del client.
 17. Garantir la distància de seguretat entre màquines i reduir els aforaments en els gimnasos dels hotels. S'han de destinar poals amb tapa i bossa de plàstic per a depositar les tovalloles usades. Si es realitzen classes grupals, han de marcar-se les posicions de cada participant en el sòl amb vinils i s'han d'evitar els exercicis de contacte. Després de cada sessió ha d'haver-hi un període sense activitat que s'usarà per a la desinfecció de la sala. Les màquines, pesos, boles de fitness, *mancuernas i altres elements comuns han de desinfectar-se després de cada ús.
 18. Netejar les superfícies: Els accessos, els sòls, els passamans, els poms de les portes, entre altres superfícies comunes s'han de netejar amb desinfectants comuns a base de lleixiu. S'ha de promoure la instal·lació de mètodes alternatius d'obertura de portes, com per exemple els sensors de moviment, per a limitar el contacte amb les mans.

“Des de Rentokil Initial comptem amb el coneixement i l'experiència necessaris per a assessorar hotels, albergs i altres establiments turístics sobre les pràctiques adequades que han de seguir per a oferir els seus serveis de manera adequada”, va destacar el director de Comunicació de Rentokil Initial España, Jacinto Deu.

Consulta la notícia original ACI

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
almussafes_iso@gva.es