Entrar


Ciències del Treball, Relacions Laborals i RH, entre les cinc carreres amb més sortides laborals

En setmanes prèvies, més de 290.000 alumnes que han realitzat les proves d'accés a la universitat en les diferents autonomies espanyoles durant aquests dies coneixeran les seues qualificacions a la coneguda prova EVAU. Un examen que els donarà l'oportunitat de decidir quina titulació estudiar en els pròxims anys. Aquesta és una decisió que no sempre és senzilla perquè molts són els factors que poden influir en ella: vocació, eixides professionals, perspectives de futur…

Tindre tota la informació disponible sobre l'ocupabilitat que pot tindre l'una o l'altra titulació és una bona ajuda a l'hora de prendre aquesta decisió. És per això que *Infoempleo, portal d'ús de referència a Espanya, i Spring Professional, la signatura del grup Adecco especialitzada en consultoria de selecció per a comandaments intermedis i directius, ofereixen una anàlisi de les titulacions amb majors eixides professionals, que s'engloba dins de l'Informe Infoempleo Adecco 2018: Oferta i demanda d'ocupació a Espanya, que es va presentar recentment a Madrid.
 

Ocupabilitat i formació universitària
A ningú ha de sorprendre la importància que tenen la formació i la qualificació per a aconseguir una ocupació en l'actualitat. Sobretot, en un mercat laboral en plena transformació, que requereix professionals preparats i amb les aptituds adequades per a desenvolupar les seues carreres en un escenari canviant. En aquest context, la universitat és per a molts una parada obligatòria per a poder accedir a un major nombre d'oportunitats laborals.

La prova és que els titulats universitaris continuen sent els candidats més demandats per les empreses en les seues ofertes d'ocupació. Durant l'últim any, el 38,5% de les ofertes ha recollit entre els seus requisits que el candidat compte, com a mínim, amb una titulació universitària, encara que pateix una pèrdua de dos punts respecte a l'exercici anterior, passant d'un 40,5% en 2017 al 38,5% actual. Prenent com a referència l'oferta d'ocupació qualificada, aquella en la qual se sol·liciten uns estudis especialitzats mínims, el requisit de la carrera universitària aconseguiria el 46,9%.

Font: Informe Infoempleo Adecco 2018. Oferta i demanda d'ocupació a Espanya 

Es poden establir tres grans categories en la relació entre titulats universitaris i ofertes d'ocupació:

  • Titulacions d'ocupabilitat baixa. Carreras el percentatge del qual de titulats és superior a la seua demanda en el mercat laboral i que a penes figuren entre les 50 titulacions universitàries més demandes per les empreses, com és el cas dels estudis d'Arts i Humanitats, i també d'algunes titulacions de caràcter jurídic-social, com a Geografia i Història, Ciències Polítiques o Periodisme.
  • Titulacions d'ocupabilitat mitjana. Compten amb un percentatge de titulats moderat i una demanda mitjana en el mercat laboral. Són algunes titulacions de l'àmbit científic-sanitari, com a Medicina o Farmàcia i algunes enginyeries, com a Química, Naval i Oceànica o Civil.
  • Titulacions d'ocupabilitat alta. Caracteritzades per una alta presència en l'oferta i un volum baix de titulats. En aquest grup es localitzen la major part de les enginyeries generalistes i, especialment, les tecnològiques com a Enginyeria Informàtica i Enginyeria de Telecomunicacions.

Les titulacions més demandades
Un any més, Administració i Direcció d'Empreses és la carrera amb més eixides professionals al nostre país, ja que el 9% de les ofertes d'ocupació que requereixen estudis universitaris fa referència a aquesta titulació. Això és així des de fa diversos anys, encara que el percentatge d'ofertes cau respecte a l'any anterior, quan era de quasi el 10% (és la carrera que més pes perd). Li segueix, un any més, Enginyeria Informàtica, que ja figurava en segona posició l'any passat i l'anterior, encara que el seu pes específic continua descendint sobre el còmput global, d'un 4,7% del passat any a un 4,1% en l'actualitat. En tercer lloc, es manté Enginyeria Industrial, l'oferta de la qual ara conforma el 3,9% del total nacional, malgrat perdre 0,7 punts percentuals en l'últim any (és la segona titulació que més pes perd després de *ADE).
Entre les cinc carreres amb més eixides laborals es troben també les de Ciències del Treball, Relacions Laborals i RH, amb un 2,5% de l'oferta per a titulats universitaris (a penes creix una dècima en l'últim any) i Administració d'Empreses i Dret, també amb un 2,5% (-0,6 p.p.).

Per darrere d'elles apareixen les titulacions de Comerç i Màrqueting (2,2%, cau 7 dècimes), Medicina i Biomedicina (2,1%, augmenta el seu pes al mig punt percentual, per la qual cosa és la segona carrera que més creix), Infermeria (2%, és la que més incrementa la seua presència amb un augment de 0,7 punts), Enginyeria Mecànica (1,9%, -0,2 p.p.) i Economia i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (totes dues empatades, amb un 1,8% de les ofertes cedint 4 i 3 dècimes, respectivament).

També creix 5,2 punts el percentatge d'ofertes on no s'especifica quina titulació es necessita per a accedir al lloc, només que siga universitària (44,4%).
Font: Informe Infoempleo Adecco 2018. Oferta i demanda d'ocupació a Espanya

Les titulacions de Ciències Socials i Jurídiques reben 4 de cada 10 ofertes
En analitzar l'oferta d'ocupació dirigida a titulats universitaris s'han identificat cinc tipus de titulacions, atesa la naturalesa del seu contingut:

  • Titulacions Jurídic-Socials

Les carreres de l'àrea jurídic-social es caracteritzen per l'elevat nombre d'estudiants que les cursen i també per ser les que més volum d'ofertes d'ocupació reben. Encara que el seu pes s'ha vist reduït en 1,4 p.p. en l'últim any, els candidats amb estudis de l'àmbit jurídic-social aglutinen quatre de cada deu ofertes (42,4%) en les quals s'especifica titulació universitària.
Per titulacions, Administració i Direcció d'Empreses (*ADE) es manté líder en el rànquing de les carreres més demandades, rebent el 9% de les ofertes en les quals es requereixen estudis universitaris. Li segueixen Ciències del Treball, Relacions Laborals i RH (2,5%) el doble grau en *ADE i Dret (2,5%), Comerç i Màrqueting (2,2%), i Economia (1,8%).

  • Titulacions tècniques

Dins de l'apartat de titulacions tècniques s'engloben quatre tipus de titulacions: les enginyeries generalistes o relacionades amb l'àmbit industrial (Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica), les enginyeries especialitzades (Enginyeria Naval, Enginyeria Aeroespacial, etc.), les enginyeries afins al sector de construcció (Arquitectura, Enginyeria Civil, Edificació, etc..) i les enginyeries vinculades a l'àmbit de les TIC (Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Informàtica...).
De forma general, les ofertes d'ocupació que requereixen candidats amb titulacions tècniques s'han mantingut estables durant aquest últim any, disminuint lleugerament el seu pes respecte a 2017 (37,1%) en passar a sol·licitar-se en el 36,2% de les ofertes en les quals s'especifica l'àrea de la titulació universitària. Les carreres tècniques més demandades per les empreses durant 2018 han sigut Enginyeria Informàtica (4,1%), Enginyeria Industrial (3,95%), Enginyeria Mecànica (1,9%), Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (1,8%) i Enginyeria de Telecomunicacions (1,6%).

  • Titulacions Sanitàries

El conjunt de titulacions relacionades amb l'àmbit de la salut ha sigut el que millor comportament ha registrat durant 2018 en termes d'oferta d'ocupació, incrementant el seu pes en més de 2 punts en passar d'un 13% en l'exercici anterior al 15,1% actual.

Aquest augment està directament relacionat amb l'evolució positiva que han registrat les titulacions que tradicionalment estan entre les més demandades de l'àrea: Medicina i Biomedicina, que es fa amb el 2,1% de les ofertes, i Infermeria, que frega el llindar del 2%. La resta de titulacions de la branca sanitària ha mantingut la seua aportació en termes molt similars als collits en 2017, excepte Odontologia (0,24%), que cedeix quasi mig punt percentual en l'últim any.

  • Titulacions experimentals

Les carreres universitàries de l'àmbit científic-experimental mantenen estable la seua aportació al volum d'oferta en la qual s'especifica titulació, aglutinant el 3,4% en aquest últim any. Biologia, Bioquímica i Biotecnologia (0,6%), Química (0,6%) i Matemàtiques i Estadística (0,4%) han sigut les titulacions més demandades dins d'aquesta àrea.

  • Titulacions d'Arts i Humanitats

Durant l'últim any, les carreres de la branca d'Arts i Humanitats augmenten lleugerament la demanda de titulats per part de les empreses (2,8%), trencant amb els dos exercicis consecutius de pèrdua que encadenaven des de 2016. Filologia (0,8%) i Belles arts i Disseny (0,3%) són les titulacions més demandades dins de l'àrea.


Font: Informe Infoempleo Adecco 2018. Oferta i demanda d'ocupació a Espanya 

Distribució regional de l'oferta d'ocupació per a universitaris
Si parlem de la rellevància de les titulacions universitàries per comunitats autònomes, s'observen importants diferències. La major part de les ofertes d'ocupació que exigeixen aquest tipus de formació es donen, un any més, en la Comunitat de Madrid, malgrat haver descendit la seua aportació al total nacional en l'últim any, des del 28,4% de 2017 al 27,1% actual. Un descens de 1,3 punts percentuals que és el més profund entre totes les autonomies.

En segon i tercer lloc apareixen Catalunya i País Basc, que aporten un 19,4% i un 12,3% al total de l'oferta d'ocupació a Espanya, respectivament, i mantenen les seues posicions respecte a l'any anterior, Catalunya guanyant 0,6 punts percentuals i la comunitat basca cedint 0,2.  Aquestes tres comunitats autònomes reuneixen més de la meitat (58,8%) de les ofertes d'ocupació dirigides a titulats universitaris, posant de manifest la gran concentració territorial que existeix en aquest camp.

Per davall del 10% estan Andalusia (8,6%), Castella i Lleó (7%, que puja una posició gràcies al seu avanç de 1,6 p.p., el més pronunciat entre totes les comunitats) i la Comunitat Valenciana (6,5%, que baixa una posició en perdre 0,1 p.p.). Els segueixen Galícia (3,4%, experimenta la segona caiguda més forta en cedir 7 dècimes en aquest 2018), Aragó (2,8%) i Castella-la Manxa (2,4%).

Pel costat contrari, són les autonomies de La Rioja (0,8%) i Extremadura (0,8%) les que concentren una menor proporció d'ofertes d'ocupació que requereixen titulació universitària. Els segueixen cap amunt

Astúries (1,1%), Balears (1,3%), la Regió de Múrcia (1,3%), Navarra (1,4%), Canàries (1,7%) i Cantàbria (1,8%).

Font: Informe Infoempleo Adecco 2018. Oferta i demanda d'ocupació a Espanya

L'ensenyament, el sector que més titulats universitaris demanda
De totes les ofertes d'ocupació dirigides a titulats, el 11,7% procedeix del sector de l'ensenyament i la formació, per la qual cosa és aquest sector el que major proporció de titulats demanda. En l'últim any a més aquest sector ha experimentat el creixement més elevat quant a demanda d'universitaris, passant del 8,2% al 11,7% actual, que són 3,5 punts percentuals més.

El segon lloc l'ocupen les ofertes per a titulats universitaris que tenen a veure amb el sector de la indústria (7,5%), que experimenta un descens notable (-1,7 punts, el més intens) i queda quasi a l'altura del sector sanitari (7,1%) que millora tres dècimes.

Li segueixen les ofertes emeses pel sector de la informàtica, que suposen el 6,4% (+2,1 p.p., el segon major increment), seguides, des de lluny, per les del sector de la construcció, amb un 4,1%. Per darrere d'ells se situen els serveis (3,8%), banca i inversió (3,8%), hostaleria i turisme (3,7%), automòbil (3,6%), consultoria informàtica i/o de telecomunicacions (3,2%; experimenta el tercer major increment en créixer 1,7 punts) com els que demanden més candidats amb formació universitària.

En l'extrem oposat i amb menor proporció d'ofertes d'ocupació dirigides a titulats universitaris estan el sector de maquinària i equip mecànic (2,9%), el d'enginyeria (2,8%), farmàcia i material hospitalari (2,7%), consultoria general (2,5%, que perd 1,3 punts, la segona major caiguda) i comerç (2%).

Font: Informe Infoempleo Adecco 2018. Oferta i demanda d'ocupació a Espanya

Les àrees comercial i tecnològica publiquen quasi 4 de cada 10 ofertes per a titulats universitaris
Si desgranem les ofertes d'ocupació dirigides a professionals amb carrera universitària per àrees funcionals, es pot observar que són les àrees de comercial i de vendes així com de tecnologia, informàtica i telecomunicacions les que aglutinen un major nombre d'ofertes. Entre les dues sumen el 37,6%, gràcies a l'aportació del 19,7% que fa la primera i al 17,9% de la segona.

Les diferències entre totes dues àrees s'han reduït notablement en l'últim any, ja que l'àrea comercial i de vendes ha experimentat un important descens (des del 21,1% al 19,7%, -1,4 p.p.), mentre que el de tecnologia, informàtica i telecomunicacions s'ha comportat de manera inversa (ha passat del 14% al 17,9%, un creixement de 3,9 punts, el més marcat de tots).

També publiquen més del 10% del total d'ofertes per a titulats les àrees d'enginyeria i producció (13,5%, pateix la major contracció: -2,9 p.p.) i administració d'empreses (11,7%). Per darrere d'elles apareixen les de recursos humans (9,5%), qualitat, I+D, *PRL i medi ambient (7,3%), màrqueting, comunicació i continguts (5,7%) i compres, logística i transport (5,2%).

En l'altre extrem se situen les àrees de disseny i maquetació (0,5%), atenció al client (1,8%), legal (2,6%) i la d'administratius i secretariat (4,5%), que destaquen pel baix percentatge d'ofertes d'ocupació que dirigeixen a titulats universitaris.


Font: Informe Infoempleo Adecco 2018. Oferta i demanda d'ocupació a Espanya Ciències del Treball, Relacions Laborals i RH, entre les cinc carreres amb més eixides laborals

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
almussafes_ad2@gva.es