Entrar


Dels baby boomers lleials a l'idealisme de la Generació Z: els perfils laborals de cada generació

25/07/2022

Agrupar generacionalment les persones és un mètode clàssic de la sociologia per a identificar, de manera senzilla, patrons de conducta o reaccions a determinades situacions. En l'àmbit laboral, aquesta classificació pot proveir a l'empresa d'informació rellevant a l'hora de conéixer les necessitats concretes de cadascuna d'elles per a confeccionar estratègies empresarials concordes. Per això, *Sodexo Beneficis i Incentius ha elaborat l'estudi El Mix generacional en les empreses espanyoles, en el qual s'analitzen els diferents arquetips que defineixen la relació amb el treball de cadascuna de les generacions que conformen les plantilles actuals.

Hui dia, les plantilles de les empreses estan compostes, aproximadament, per un 19% de treballadors de la generació *baby *boomer (nascuts entre 1946 i 1964), un 45% de la generació X (1965 i 1980), un 31% de *millennials (1981 i 1997) i un 5% de la generació Z (a partir de 1998), segons l'Enquesta de Població Activa. No obstant això, cadascun d'ells respon al mercat laboral de manera totalment diferent:

Els baby boomers, els més lleials

La generació més antiga que conforma les plantilles actuals es caracteritza principalment per la seua lleialtat. Es tracta d'una generació que s'identifica amb valors com la serietat, la responsabilitat i l'eficàcia, amb un gran sentit del compromís cap al treball i l'estabilitat en aquest. De fet, són els que mostren un major grau de satisfacció amb el seu treball actual: un 31% enfront del, per exemple, 14% dels *millennials.

Són un tipus de treballadors que busquen sentir-se identificats amb els valors de l'empresa per a la qual treballen, amb la qual a més aspiren a establir llaços personals basats en la confiança i el respecte mutu. No tenen por al compromís i a l'acceptació de responsabilitats i els agrada sentir-se desafiats amb el seu treball, al qual concedeixen un alt valor d'identificació personal. Avaluen l'èxit o el fracàs en funció d'elements materials, tant en termes de salari com de responsabilitats i retribucions addicionals tangibles, com a assegurances mèdiques o cotxes d'empresa.

La tranquil·litat de la generació X

Els integrants de la Generació X, en general, es caracteritzen per ser empleats tranquils, que s'aferren al conegut i no els agraden massa els canvis, preferint fixar tots els termes per endavant per a evitar sorpreses o retribucions irregulars. Comparteix amb la seua generació predecessora atributs com la fiabilitat i l'estabilitat i, en termes generals, s'ha enfrontat al mercat laboral de manera similar a ella.

Són un tipus d'empleats que busquen principalment sentir-se còmodes i valorats en el treball i aspiren a progressar, però dins de les seues pròpies empreses. De fet, el 38% dels empleats de la generació X porten dins de la seua empresa entre 11 i 20 anys.

Els millennials, la generació de la resiliència

Si alguna cosa caracteritza als *millenials és la seua resiliència. Es tracta de la generació amb major percentatge d'estudis superiors de màster i postgrau (40%), amb una gran capacitat per a dominar idiomes i experiències al voltant del món més enllà de les seues pròpies fronteres. No obstant això, han hagut de fer front a un mercat laboral complex i, d'ací, aqueixa capacitat d'adaptar-se ràpidament als canvis. De fet, són proactius i creatius i se senten especialment motivats pels projectes innovadors.

Encara que, sens dubte, busquen progressar laboralment, no necessàriament ha de ser en l'empresa en la qual estan treballant. Això també s'explica si tenim en compte la seua mobilitat laboral, ja que han treballat de mitjana en 4 empreses, el mateix número que els integrants de la generació baby boomer, malgrat portar molts menys anys en el mercat laboral i, de fet, de mitjana estan menys de dos anys en cada lloc. Per això, no tenen por d'assumir riscos i aprofiten qualsevol oportunitat que se'ls presenta per a progressar, tant en el personal com en el laboral, per a continuar assumint nous reptes.

L'idealisme de la Generació Z

Si els *millennials han hagut de fer front a un context socioeconòmic complex, la Generació Z no es queda arrere. La seua entrada al mercat laboral s'ha produït en una conjuntura complexa tant econòmica com socialment degut en gran part a la pandèmia i les seues conseqüències, tenint això una gran influència en la seua relació amb el treball, convertint-los en una generació que mira amb un cert pessimisme al mercat laboral, però que s'aferra a l'idealisme per a fer front a aquestes circumstàncies. Aqueixa capacitat idealista porta al 54,5% dels integrants d'aquesta generació a considerar probable muntar el seu propi negoci, xifra que baixa de manera significativa en els millennials (18,5%), la generació X (12%) i els *baby *boomers (10%).

Es caracteritzen per la seua multiculturalitat i per la seua capacitat de comunicació, en part gràcies a la seua vinculació amb la tecnologia. Malgrat que encara no coneixen bé les seues capacitats, busquen una certa estabilitat i maneres de fer les coses que els facen sentir-se segurs. El que més valoren d'una empresa és que els permeta el seu desenvolupament personal i emocional, que dispose de polítiques de conciliació i formació, i que posseïsca responsabilitat i consciència social. Tant és així, que és la primera generació que dona més importància a la capacitat de conciliar que al salari, que sí ocupa el primer lloc en la llista de motivacions per a les tres generacions anteriors.

“Cada persona és un món, però certament agrupar els treballadors per generacions per a conéixer, en línies generals, com es comporta cadascuna d'elles, a què li donen importància i a què no, o que els preocupa, és una informació d'alt valor per als Responsables de Recursos Humans. Amb aquestes dades poden generar estratègies personalitzades i plans de carrera concordes a cadascun d'ells, de manera que se senten a gust en l'empresa i donen el millor de si”, explica Miriam Martín, Directora de Màrqueting i Comunicació de Sodexo.

Consulta la notícia original ACI

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
desarrollolocal_emp@almussafes.org