Entrar


El coronavirus impulsa la RSC: un 86% dels professionals de la responsabilitat social creu que hi haurà canvis i un 64% opina que aquests seran permanents

En la reconstrucció després de la COVID-19 s'impulsaran les polítiques de responsabilitat social amb canvis substancials davant la preocupació creixent per la salut, l'impacte social i el talent digital. Aquesta és una de les principals conclusions del primer estudi de l'Impacte de la COVID-19 en les prioritats de la RSC/Sostenibilitat i en el rol dels seus professionals, elaborat per l'Associació Espanyola de Directius de Responsabilitat Social (*DIRSE) i la Signatura de Serveis Professionals EY.

L'estudi, que recull les opinions de prop de 250 professionals relacionats directa o indirectament amb la RSC/Sostenibilitat, revela que el 92% dels enquestats creu que la crisi de la COVID-19 tindrà un impacte en aquestes matèries. Així mateix, el 86% preveu que la funció de la RSC/ Sostenibilitat canviarà en el nou escenari i un 64% dels consultats opina que els canvis seran permanents.

Els enquestats apunten, a més, que els factors principals que motivaran aquests canvis seran: la preocupació per la salut personal, la pèrdua o reducció d'ocupació i ingressos, els canvis en els processos econòmics i socials, i el canvi en la consciència social. No obstant això, els inversors i analistes inclosos en la mostra es decanten més per les restriccions dels governs i el major intervencionisme estatal que s'ha generat amb aquesta situació.

La crisi sanitària ha canviat, per tant, els temes prioritaris de les empreses. Els enquestats assenyalen que per a la reconstrucció les set temàtiques més rellevants són la salut i seguretat dels empleats (augmenta un 42%); dels clients (41%); la digitalització i l'ús de tecnologies intel·ligents (31%); la comunicació, la confiança i la reputació (22%); la seguretat i salut en la cadena de subministrament (36%), la ciberseguretat i privacitat de les dades (16%), i la qualitat i seguretat del producte (16%).

Els temes emergents que més creixeran en la reconstrucció seran els relacionats amb la seguretat i salut de clients, empleats i cadena de subministrament (més d'un 40%) i l'impacte social i la digitalització i el talent més d'un 20%.

Alberto Castella, soci de Sostenibilitat de EY, assegura que: “Els resultats d'aquest estudi anticipen canvis en els temes prioritaris, les funcions i les competències dels professionals de la responsabilitat social. Aquests canvis aniran orientats a potenciar les seues polítiques de responsabilitat social i les aliances amb altres actors per a augmentar la seua contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i crear valor a llarg termini. En aquest context els professionals de la responsabilitat social empresarial seran claus com a vincle entre les activitats de negoci i l'impacte social i ambiental que generen”.  

En paraules d'Elena Valderrábano, presidenta de DIRSE, “l'augment de la rellevància dels temes de RSC/Sostenibilitat té implicacions molt importants per a la funció *dirse. Els professionals que es dediquen a aquests temes hauran d'estar ben preparats per a escometre aquest treball amb competència, adaptar-se a les necessitats emergents i respondre als desafiaments de la societat, sense perdre l'enfocament estratègic del negoci”.

A conseqüència de la major notorietat que tindran aquestes matèries i els seus professionals, el 33% dels enquestats considera que la funció de la RSC/Sostenibilitat cobrarà una major rellevància en la posició organitzativa de l'empresa, formant part fins i tot del Comité de Direcció de l'organització, ampliant l'abast d'actuació o el tipus de responsabilitats, entre altres. No obstant això, encara un 37% opina que es mantindran en el mateix estatus corporatiu que abans de la irrupció del virus.

Els enquestats procedents d'empreses nacionals són, fins i tot, més optimistes: el 43% creu que els llocs associats a RSC/Sostenibilitat tindran més importància en l'organització (enfront del 33% del total). Un percentatge que aconsegueix el 45% en els consultats amb llocs de menor responsabilitat (caps de departament, comandaments intermedis i tècnics).

Impacte en la funció DIRSE i rellevància dels ODS

La crisi de la COVID-19 atorgarà, a més, un major nivell de dedicació a les funcions dels directius de responsabilitat social (*dirse) i augmentarà el compromís pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l'anomenada nova normalitat.

L'estudi recull que les funcions amb major involucració dels *dirses continuaran sent la gestió i definició de les polítiques de *RSC/Sostenibilitat, i el *reporting corporatiu. No obstant això, la gestió dels riscos no financers i la implementació d'iniciatives d'acció social registren creixements importants (25% i 20%, respectivament) després del virus i aconsegueixen col·locar-se entre les sis activitats més rellevants.

En la reconstrucció, on el compromís social per part de les empreses ha guanyat protagonisme, totes les competències dels *dirses han augmentat la seua rellevància en el si de les organitzacions. Si bé és cert que les habilitats socials continuen sent determinants (la capacitat de comunicació es manté com la competència més destacada), l'enquesta revela que després del virus es dóna major importància a les aptituds associades a la capacitat d'impulsar el canvi internament.

L'estudi conclou que les competències més rellevants per a exercir amb èxit la professió de la RSC després de la COVID-19 seran: la capacitat de comunicació, entendre a interlocutors molt diferents i interpretar i respondre a les necessitats. A aquestes li segueixen la innovació i visió de futur, així com l'aprenentatge continu i la cerca d'oportunitats i iniciativa. Només dos d'elles (capacitat de comunicació i l'entendre als diferents interlocutors) es mantenen. 

Les funcions emergents que més creixeran en la reconstrucció seran la gestió del canvi cultural, la participació en el pla estratègic i el diàleg i l'acció social.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) també tindran una major rellevància després de la COVID-19. En aquest sentit, el 91% dels professionals enquestats considera que augmentaran les aliances externes per a aconseguir-los i més de la meitat reconeix que la seua àrea ha adoptat mesures diferents per a complir-los. L'enquesta revela que després del virus les empreses estan contribuint especialment als ODS de salut i benestar; educació de qualitat; igualtat de gènere; treball decent i creixement econòmic; indústria, innovació i infraestructures; producció i consum responsables; acció pel clima i aliances per a aconseguir els objectius.

Consulta la notícia original ACI

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
almussafes_iso@gva.es