Entrar


L'èxit del teletreball, en xifres: el 47% dels professionals a Espanya considera que la seua productivitat ha augmentat

28/05/2020

L'informe “El Futur del Treball després del COVID-19” realitzat per Robert Walters, consultora especialitzada en cerca i selecció de comandaments intermedis i directius, ha extret les següents troballes de la seua última enquesta, realitzada a empreses i professionals de diferents àrees i sectors a Espanya: 

  • El 76% dels professionals està satisfet amb la seua transició al teletreball 
  • El 47% dels professionals reconeix haver aconseguit millors resultats des que treballa sota aquesta modalitat
  • 9 de cada 10 professionals vol tindre la possibilitat de teletreballar una vegada es torne a l'escenari de treball “habitual”
  • 3 de cada 10 professionals han aprofitat el temps estalviat en desplaçament per a dormir més


Un 36% dels professionals ha treballat més hores setmanals des que es va implantar aquesta mesura

Els tres canvis principals que demanden els professionals de la seua organització després del coronavirus: una major flexibilitat per a treballar des de casa (71%), una major atenció en el benestar dels empleats (37%), i una major inversió en tecnologia per a poder implementar la modalitat de teletreball de manera eficaç (32%)

Major productivitat per a un 47% / Un major nombre d'hores extra per a un 36%

El 76% dels professionals enquestats afirma estar satisfet amb la seua transició al teletreball, un canvi experimentat per un gran nombre d'empleats arran de les mesures posades en marxa per a combatre el coronavirus. Respecte a la vinculació entre full remote i productivitat, el 47% dels professionals reconeix haver aconseguit millors resultats des que treballa sota aquesta modalitat. Per a un 35% no s'han produït canvis significatius, mentre que un 17% manifesta que el seu rendiment laboral ha sigut inferior. 

Els sis principals factors que al·leguen els que s'han vist afavorits per un augment de la productivitat són: l'estalvi de temps de desplaçament a l'oficina (78%); una major flexibilitat en l'horari de treball (60%); una major capacitat de concentració/menor nombre de distraccions (45%); un ambient còmode i relaxat en la llar (36%); un menor nombre de reunions (35%); i una major autonomia (35%).

Per contra, els professionals s'han trobat també amb certes frustracions a l'hora de treballar des de casa. Un 36% afirma haver dedicat més hores setmanals a la seua jornada, mentre que un 32% ha experimentat un aïllament social/ una falta de socialització amb els seus companys de treball. A més, 3 de cada 10 professionals han patit un impacte en el seu benestar físic per no comptar amb el mobiliari adequat per a treballar, la qual cosa exposen ha suposat una disminució del 20% en la seua productivitat. Altres inconvenients han sigut conciliar el teletreball amb la cura dels fills (29%) i la dificultat per a mantindre un horari de treball regular (22%). 

El temps de desplaçament a l'oficina s'ha invertit a treballar, fer tasques domèstiques, fer exercici físic i estar amb els sers estimats

El 56% dels professionals qualificaria l'experiència de treballar des de casa com a positiva. Els motius clau que han contribuït a una valoració favorable estan estretament relacionats amb la salut mental, la conciliació i el benestar: no haver de desplaçar-se al lloc de treball (82%), una major flexibilitat d'horaris (73%), la possibilitat de passar més temps amb la família (58%), un ambient còmode i relaxat (52%), i una major capacitat de concentració (40%).

Entre aquells que han valorat l'experiència com a negativa (17%), les principals causes d'aquesta dissort han sigut la incapacitat de separar la vida personal de la professional (66%), el fet de treballar més hores (55%), la falta d'interacció física amb l'equip (53%), no comptar amb un mobiliari adequat (41%) i una major pressió per a obtindre resultats (30%). 

Els professionals al·leguen haver invertit el temps que tardaven a desplaçar-se a l'oficina a treballar més hores (43%), fer tasques domèstiques i/o personals (33%), dormir més temps (32%), fer exercici físic (25%) i passar temps amb els seus sers estimats (18%).

9 de 10 professionals volen tindre la possibilitat de *teletrabajar una vegada es torne a l'escenari laboral “habitual”

Respecte a la freqüència desitjada per al treball en remot una vegada es torne a l'escenari laboral “habitual”, a un 42% dels professionals li agradaria realitzar les seues funcions des de casa almenys una vegada a la setmana, un 20% considera adequat *teletrabajar 2 vegades al mes, inclinant-se perquè es converteix en una modalitat de caràcter permanent el 32% d'aquests. 
Finalment, tan sols un 7% dels professionals rebutja per complet la idea de treballar a distància després de superar la pandèmia.

Si examinem els xifres de teletreball obtingudes de manera prèvia al *Covid-19, 3 de cada 10 professionals no comptava amb la possibilitat de *teletrabajar, mentre que un 33% i un 14% només podia fer-ho sota situacions excepcionals o amb una baixa regularitat (unes quantes poques vegades al mes), respectivament. Únicament el 19% dels professionals tenia plena llibertat per a treballar des de casa quan i quant ho necessitara. Aquesta falta d'alineació entre l'oferit per les organitzacions i les expectatives dels professionals ha acabat per visibilitzar-se en els 3 canvis més demandats per aquests últims per al període post *Covid-19: una major flexibilitat per a treballar des de casa (71%), seguit d'una major atenció en el benestar dels empleats (37%), i una major inversió en tecnologia per a poder implementar les modalitats de teletreball de manera eficaç (32%).

Marco Laveda, Managing Director Spain & Portugal en Robert Walters, comenta respecte a l'evolució del teletreball i entorn laboral: 
“Davant aquestes troballes, les empreses no poden ignorar l'unànime desig dels professionals de disposar d'opcions flexibles. El teletreball era ja de manera prèvia a la pandèmia global, un assumpte cada vegada més comentat. Les organitzacions precursores a l'hora d'oferir aquesta modalitat van ser les start-ups de tecnologia i les grans multinacionals del sector de Gran Consum, que van incloure el treball en remot en els seus plans de beneficis amb la missió d'enfortir la retenció i atracció del seu talent. Des de Robert *Walters creiem que aquestes noves possibilitats i realitats que ofereix la digitalització han arribat al món laboral i al de la selecció per a quedar-se – a través del teletreball o altres solucions com ara els processos de contractació i incorporació a distància."

Consulta la notícia original ACI

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
almussafes_iso@gva.es