Entrar


L'hostaleria lidera l'augment de la contractació al maig: els contractes en aquest sector van créixer un 122%

Randstad, l'empresa de recursos humans número 1 a Espanya i en el món, ha portat un estudi sobre el comportament del mercat laboral en el sector de l'hostaleria en l'actual situació de desconfinament. Per a això, ha comparat les xifres d'abril i maig proporcionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

Randstad revela que la contractació en l'hostaleria va créixer durant l'últim mes un 122%, sent el sector que va experimentar el major increment de l'economia del nostre país.  El nombre de contractes que es van signar el mes de maig en l'hostaleria va ser de 30.765 enfront dels 13.854 d'abril, la qual cosa suposa un creixement 95,7 punts percentuals superior al del conjunt de sectors (26,4%)

Comportament de la contractació segons el sector

 

L'increment de la contractació en hostaleria s'ha situat per davant de sectors que també van registrar creixements per damunt del 100%, com la categoria d'altres serveis (110,6%), administració pública (104,1%) o el de l'ocupació domèstica. D'altra banda, l'educació va ser el que va experimentar l'augment més discret, mentre que el sector sanitari és l'únic en el qual la contractació ha disminuït (-24,5%).

No obstant això, aquest volum de contractació comparat amb els indicadors previs a la crisi mostra l'extraordinari impacte que la pandèmia ha tingut en el nostre mercat laboral. Fa un any, al maig de 2019, es van registrar 493.325 contractes en el sector de l'hostaleria, la qual cosa tradueix en una caiguda de la contractació del 93,8% i en què es van deixar de signar 462.560. Xifres igualment descoratjadores si es comparen amb març d'enguany, moment en el qual es va posar en marxa l'estat d'alarma i el confinament. Es van signar 178.475 contractes, 147.710 menys, una caiguda del 83%.

Aquest comportament de la contractació en l'hostaleria correspon a l'escenari de recuperació  traçat en l'últim informe de *Randstad *Research sobre previsions econòmiques i laborals. L'estudi assenyala que per a setembre d'enguany, activitats pròpies de l'hostaleria ja tindran almenys la meitat de les empreses actives. La recuperació total de la majoria del sector no s'espera fins a 2022, sent en el primer trimestre en el cas de la restauració i en el segon semestre en quan als serveis d'allotjament.

Segons Valentín Bote, director de Randstad Research, “aquesta dada, que suposa per fi una bona notícia després de mesos de negatives, ve a corroborar el determinant pes que té l'hostaleria al nostre país, i confirma que, tal com vam exposar en l'últim informe de Randstad Research, la dinamització del mercat laboral que la nova normalitat i la campanya d'estiu poden portar a l'economia en general i a aquest sector en particular”.

Els menors de 25 lideren els creixements de la contractació

Randstad ha tingut en compte aspectes com el sexe i l'edat dels signants de contractes en hostaleria. Dels 30.765 produïts el mes de maig, 16.681 van ser signats per homes i 14.084 per dones, amb un increment de 129% i 114% respectivament i respecte al mes d'abril.

Quant a l'edat, Randstad detecta notables diferències segons els diferents segments. El major increment de la contractació es va produir entre els menors de 25 anys, passant de 3.435 a 8.358 contractes en un mes, la qual cosa suposa un augment de 143%.

Li segueixen els professionals d'entre 25 i 45 anys, els contractes dels quals van créixer un 128%, passant de 7.197 a 16.419. L'increment més discret es produeix entre els majors de 45, en signar-se 5.988 contractes al maig enfront dels 3.222 d'abril.  

Increments de la contractació en hostaleria segons edat

 

Un terç dels contractes se signen a Andalusia

La comunitat autònoma on es registra el contracte en hostaleria també ha sigut motiu d'estudi. Randstad destaca que durant maig es van signar 9.874 contractes a Andalusia, la qual cosa suposa que un 32,1% de tots els rubricats al país van ser en aquesta comunitat, un percentatge molt allunyat de la resta de comunitats.

Pes de la contractació en hostaleria durant maig segons comunitat autònoma

 

La van seguir la Comunitat Valenciana, amb 3.788 contractes, Catalunya, amb 3.048 i la Comunitat de Madrid, amb 2.472. Ja amb pesos més discrets es van situar la Regió de Múrcia (1.647), Galícia (1.482), Balears (1.439), Canàries (1.114) o Castella-la Manxa (1.028). Per percentatges menors al 3% es troben Euskadi (893), Extremadura (786), Aragó (761), Astúries (760), Castella i Lleó (685), Cantàbria (390), Navarra (297) i La Rioja (159).

A nivell provincial, on més contractes es van registrar en hostaleria ha sigut a Sevilla (2.048), Cadis (2.018), Barcelona (1.855), València (1.733), Màlaga (1.674), Alacant (1.568) i Huelva (1.568) i Almeria (1.021), totes per damunt de les 1.000 signatures.

Contractació en hostaleria segons comunitat autònoma

Els percentatges d'increment fluctuen considerablement tenint en compte els diferents volums de cada regió, sent especialment sensibles en comunitats amb un baix nombre de contractes. Així, els creixements més acusats es van produir a La Rioja (308%), Extremadura (273%), Cantàbria (258%) i Aragó (244%). Comunitats amb un nombre considerable de contractes durant aquest mes també han registrat notables creixements, com Andalusia (234%), i la Comunitat Valenciana (228%). També per damunt de la mitjana nacional (122%) es van situar Astúries (169%), Castella-la Manxa (166%), Euskadi (153%), Regió de Múrcia (140%) i Galícia (130%). D'altra banda, amb increments per davall de la mitjana del país es troben Navarra (108%), Catalunya (77%), Canàries (40%), Castella i Lleó (30%), Balears (11%) i la Comunitat de Madrid (9%).

Consulta la notícia original AQUI

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
almussafes_iso@gva.es