Entrar


La selecció de personal en l'era digital: Instint professional o mètodes estadístics?

L'informe de Robert *Walters '*HRTECH: Tecnologia i innovació en recursos humans', realitzat a més de 400 empreses i 3.400 professionals a Espanya analitza quines són les últimes solucions tecnològiques aplicades al món de la cerca i selecció, així com la percepció i acolliment d'aquests nous mètodes i eines per part dels professionals i responsables de contractació.

Els principals *insights extrets de l'informe són els següents:

- El contacte personal és essencial en un procés de selecció

9 de cada 10 professionals sosté que el contacte personal és imprescindible durant un procés de selecció. Seguint la mateixa lògica, el 84% de les empreses mai confiaria en un programari per a totes les etapes que conformen el procés, tals com l'última fase d'entrevista o la fase de negociació de l'oferta d'ocupació. L'automatització de les fases de garbellat de CV i contacte per email pre-entrevista són les úniques etapes en les quals la tecnologia té el seu acolliment (38% dels professionals)

- Només un 1% dels professionals creu que una entrevista personal no aporta cap valor al procés de selecció

Per al 74% dels enquestats el principal valor que aporta una entrevista personal és l'oportunitat de mantindre en una conversa distesa amb el responsable de contractació. A un 10% l'ajuda a conéixer l'entorn, cultura i valors de l'empresa contractant a través de l'entrevistador. Finalment, a un 4% li permet la possibilitat d'entaular una relació professional de mig/llarg termini amb l'entrevistador. Un percentatge ínfim (1%) opina que una entrevista personal no li aporta cap valor de cara al procés de selecció.

- Només un 7% dels professionals accepta de manera positiva ser descartat per un programari tecnològic

El 64% dels professionals no veu adequat que la seua candidatura siga descartada per un eina tecnològica. Només el 7% es mostra favorable a aquesta metodologia ja que considera que el procés de selecció i descarte estaria basat exclusivament en dades estadístiques. Per contra, un percentatge rellevant dels professionals (74%) pensa que un programari de filtrat automàtic podria excloure candidats adequats sobre la base de la seua programació (exemple: al no haver inclòs el professional en el seu CV les paraules considerades pel programa).

- El 60% dels professionals creu que l'elecció d'un professional es continuarà basant en la intuïció professional més que en evidències estadístiques

Tan sols un 9% opina que la selecció d'un professional dependrà principalment d'evidències estadístiques. 6 de cada deu opina que “l'instint” i experiència prèvia del reclutador prevaldrà sempre sobre les dades extretes d'un programari tecnològic. El 31% restant es mostra dubtós- ni d'acord ni en desacord- davant aquesta disjuntiva.

“Els processos de selecció estan condicionats per la necessitat d'un contacte personal, per la qual cosa només certes parts es prestaran a l'automatització. Comprendre el funcionament interdepartamental, transmetre els matisos culturals, desenvolupar estratègies de compromís personalitzades i comunicar missatges concrets requereixen d'habilitats humanes com l'empatia i el pensament crític. D'altra banda, aspectes del procés de contractació, com l'esborrat de dades, l'enviament de tests, o la programació de reunions i entrevistes segueixen fluxos de procés específics, per la qual cosa l'automatització de processos serà factible i preferible”, manifesta Marco Laveda, Managing Director de Robert Walters Espanya i Portugal.

- 7 de cada 10 professionals considera que les dades obtingudes mitjançant un programari no tenen sentit en si mateixos

El 81% dels professionals pensa que els especialistes en RH són essencials per a mantindre l'equilibri entre les capacitats humanes i l'eficiència de les tecnologies durant els processos de selecció. En aquesta mateixa línia, el 70% dels mateixos opina que les dades extretes d'un programari no tenen sentit o valor fins que el professional de RH els interpreta i els aplica a contextos únics.

- La meitat dels professionals no es prendria bé haver de resoldre dubtes bàsics sobre una oferta d'ocupació amb un chatbot

Un 53% dels professionals no valoraria positivament haver de solucionar dubtes bàsics referents a una posició (beneficis socials, horari laboral, funcions, remuneració preestablida, etc) amb un *chatbot (*bot conversacional) en lloc d'amb una persona.

- El 43% dels professionals no donaria el seu consentiment perquè un programari analitze els seus RRSS

Encara que el 80% dels professionals es mostra afí al fet que un programari analitze el seu CV, si entrem en el terreny de la verificació de les xarxes socials, normalment utilitzades per a valorar l'encaix del candidat amb la cultura de l'empresa contractant, la situació varia significativament ja que tan sols un 55% se sentiria còmode donant el seu consentiment perquè una eina tecnològica rastrege la seua empremta digital en mitjans socials.

Pot consultar la notícia original AQUI

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
almussafes_iso@gva.es