Entrar


Les cinc respostes que totes les empreses demanden sobre la volta a l'oficina

Amb la desescalada del confinament a Espanya, empreses i empleats volen saber què succeirà definitivament amb la volta a les oficines. Quan serà, com es produirà, quan es farà efectiva íntegrament si és que arriba a ser d'aquesta manera, quines mesures de protecció i seguretat estan prenent les companyies, què succeirà amb els espais comuns, es limitaran activitats en grup com ara reunions presencials que impliquen grups grans…? Aquestes i moltes altres qüestions ocupen hui un espai important en les ments de responsables de recursos humans i equips de direcció. 

Encara que la fi del treball en remot, de manera generalitzada, encara està per arribar, això està provocant un canvi de perspectiva a mitjà i llarg termini. Estem veient una tendència a optar per models de treball més flexibles on el teletreball siga una opció o un complement a l'activitat presencial. 

El que encara no és clar és si aquesta tendència s'instaurarà com una aposta generalitzada per part de les organitzacions, o si es produirà d'una manera molt més delimitada. Tampoc sabem quan començaran a tornar els treballadors a les seues oficines, ni com ho faran, ni sota quines mesures i protocols concrets. 

El que sí que sembla clar és que el model d'activitat presencial de les companyies haurà d'evolucionar cap a una cosa diferent del passat. Tota organització haurà d'aportar un valor als empleats alhora que assegura els màxims estàndards d'higiene i protecció.

Per a establir aqueixos espais als quals els empleats vulguen tornar, i continuar atraient productivitat i talent, *Steelcase ha compilat les 5 respostes a les preguntes que tota empresa es fa. Per a això, ha comptat amb l'opinió d'un seleccionat grup d'experts en talent, recursos humans i espais de treball.

  1. Com canviar la mentalitat dels col·laboradors perquè amb tots els canvis i protocols de seguretat no se senten "limitats en la seua llibertat" i adopten noves maneres de fer les coses com a part de la cultura organitzacional? “El primer que cal fer, és posar al treballador en el centre de les decisions” aclareix José María Monge, Director de Talent i Cultura de BBVA. “No hauria de ser difícil explicar i entendre que aqueixes decisions es prenen per a fer prevaldre la salut i benestar dels treballadors per damunt de la resta de qüestions. No obstant això, amb visió de mig/llarg termini és fonamental comptar amb una cultura d'empresa, amb un model de lideratge i amb un model de comunicació alineat amb el propòsit de l'organització.”
  2. En trobar-se Espanya avançant en el procés de desescalada, quant al retorn a les oficines, què li recomanaries a les organitzacions? Quins factors elementals han de tindre's en compte? “Cal ser molt prudents en la reincorporació física al treball. Ha de prevaldre sempre la salut dels treballadors i de les seues famílies”. Per a Monge: “Cal seguir les recomanacions que l'òrgan governamental corresponent determine, però en l'empresa cal definir uns principis clars per a la reincorporació, com: reincorporació prudent, que siga gradual, que s'establisquen torns, definir protocols d'higiene i seguretat, protocols d'identificació primerenca de nous casos i sobretot utilitzar dades. És imprescindible prendre decisions basades en dades”. 
  3. Quina és la densitat recomanable que hem de manejar d'ara en avant en les oficines? “No crec que l'evolució siga canviar la ràtio general existent a Espanya, que són uns 10 metres quadrats per persona”, assegura Jesús Vicente, Director de Lísing MERLIN Properties SOCIMI, “però sí que estime que s'evitaran ràtios més baixes de fins a 5 o 6 metres conseguibles en funció de l'activitat i sobretot l'impacte vindrà en el redissenye de l'espai de treball global, les àrees col·laboratives, les àrees de descans i la distribució de llocs”. 
  4. Què opines del paper dels espais de coworking enfront de les estratègies de les companyies en relació amb el Real Estigues després del Covid-19? “Aquesta crisi ens ha ensenyat que la flexibilitat és molt important, i aqueixa és una de les característiques principals del coworking”. No obstant això, segons el mateix Vicente, “l'excessiva rotació i *densificación d'alguns d'ells els obligarà a replantejar la seua estratègia de disseny de l'espai davant les implicacions del distanciament i la higiene en el lloc de treball. 
  5. Fins a on consideres que les organitzacions sacrificaran el confort dels espais, ja siga visual, emocional o físic per millorar la salut? “Les empreses han de posar ara el focus en les persones i assegurar un benestar a tots els nivells. I ací parlem de benestar no sols físic sinó també emocional i cognitiu, perquè repercuteix en el rendiment laboral i per tant en la productivitat. Caldrà dissenyar entorns on més que mai tecnologia, espais i persones estiguen íntimament lligats, treballar els espais de socialització i de reunió”, subratlla Gonzalo Martín, arquitecte de Steelcase, qui conclou: “cal afavorir el treball en ambients oberts i les metodologies Agile”.

Consulta la notícia original ACI

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
almussafes_iso@gva.es