Entrar


Les persones que treballen en sectors essencials en primera línia, les que pitjor valoren la gestió de la seua empresa durant la pandèmia

L'experiència del teletreball és considerada com a positiva i la seua aplicació s'ha triplicat

Dilluns passat es van presentar els resultats de l'enquesta “Treball i Covid” creada i impulsada per Fundació Factor Humà, Future For Work institute, e-motiva i Both People & Comms. L'estudi analitza l'experiència viscuda pels treballadors espanyols durant la crisi sanitària del Covid-19 en les seues empreses i planteja diferents aprenentatges i reflexions sobre com gestionar als equips en situacions de crisis.

El sondeig es va realitzar online a través de NetQuest entre el 29 d'abril i el 3 de maig de 2020 i es va centrar en la població ocupada assalariada espanyola procedent d'empreses de diferents sectors i grandàries, amb una mostra estratificada de 1000 participants que cobrien les quotes per comunitat autònoma, sexe i edat. 

L'enquesta analitza les vivències compartides per la població assalariada espanyola tenint en compte la situació abans de la irrupció del Covid-19 i com han canviat les seues vides des de la perspectiva laboral. Les principals afectacions d'aquesta situació d'emergència han sigut tres: la implementació de ERTES, la irrupció del teletreball de manera global i la caiguda de la motivació dels treballadors, duplicant la insatisfacció i desmotivació.

L'estudi mostra que l'impacte del Covid-19 és considerat negatiu, que ha afectat l'estat d'ànim dels treballadors i que es percep com una afectació a llarg termini:

  • Només el 7% de les persones enquestades considera positiu l'impacte del Covid-19 en la seua empresa.
  • El 31% creu que la seua empresa ha sabut adaptar-se a la situació.
  • La crisi ha tingut un impacte negatiu en l'estat d'ànim de les persones, especialment les afectades per ERTE, de les quals només un 17% manifesta tindre un bon estat d'ànim enfront del 28% de la resta de treballadors.

D'altra banda, es valora de manera positiva la cohesió dels equips per a superar la situació (75% positiva o molt positiva) i s'aprecia menor valoració de l'actuació de directius (47%) i sindicats (30%). A més destaca: 

  • El 50% valora positivament l'interés sincer de l'empresa per la seua situació personal.
  • Un 53% considera que ha de millorar la gestió dels seus superiors.
  • La desmotivació i insatisfacció dels treballadors s'ha duplicat, passant del 15% al 30% després del Covid-19.  

En relació al teletreball, que ha irromput en l'escenari laboral de manera global, es valora de manera positiva: 

  • El teletreball s'ha triplicat durant la pandèmia.
  • L'experiència del teletreball es valora com a positiva per al 55% dels enquestats i influeix en la seua valoració de la gestió de la seua empresa.
  • Només un 8% d'empleats del sector públic teletrabajaba amb freqüència abans del Covid-19, el 20% en empreses nacionals i el 26% en multinacionals. 

Destacar també la gran incertesa que es percep:    

  • El 23% dels enquestats s'està replantejant el seu futur professional, en major mesura els afectats per *ERTE (39%) i en menor els del sector públic (13%)
96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
almussafes_iso@gva.es