Entrar


Sis de cada deu empreses consulten les xarxes socials d'un candidat abans de contractar-lo

04/07/2022

El 60% dels empleats disposen d'un compte professional en xarxes socials. La marca personal no és un aspecte essencial a l'hora de contractar un candidat/a, però sí un element que aporta valor

Dos anys després de la pandèmia, l'avanç digital es manté i la penetració de les xarxes socials continua estable respecte a nivells prepandèmia. Segons un recent estudi de *IAB *Spain, els espanyols continuen destinant, de mitjana, una mica més d'una hora diària a l'ús de xarxes socials.

En l'àmbit de l'ocupació i la contractació, les xarxes socials s'han convertit en la primera presa de contacte amb els candidats i, per tant, són una de les eines fonamentals en el procés de selecció realitzat per les empreses. Així, segons l'últim Informe de *InfoJobs sobre Xarxes Socials i Ocupació, el 58% de les companyies consulten les xarxes socials d'un candidat abans de contractar-lo, la qual cosa suposa 10 punts percentuals més que l'any anterior, quan un 48% de les empreses reconeixia realitzar la cerca.

Aquest increment pot deure's a la gradual recuperació econòmica, a l'augment de les ofertes d'ocupació en l'últim any, que van quedar estancades durant la pandèmia, així com progressiu avanç de la transformació digital de les empreses, sobretot les pimes. Segons un estudi de l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (*ONTSI), l'ús dels mitjans socials s'ha generalitzat any rere any entre les companyies: del 53% de 2019 s'ha passat al 67% en 2021.

En relació a la grandària de l'empresa, tendencialment, aquelles companyies amb menys de 10 empleats asseguren consultar les xarxes socials en major mesura (65%) que les de 50 o més treballadors (52%). D'altra banda, *LinkedIn, amb un 82%, repeteix com a xarxa més visitada per les empreses abans de contractar un candidat, encara que descendeix lleugerament respecte a 2021 (84%). Facebook i Twitter (que amb un 64% i un 19%, respectivament, se situen en segon i quart lloc), perden força com a xarxes consultades, encara que aquesta última continua sent d'interés per a les microempreses, juntament amb Instagram (52%) i *TikTok (7%), que apareixen en tercera i sisena posició en el rànquing. YouTube, amb un 9%, ocupa el cinqué lloc.

En paraules de *Nilton Navarro, *Brand *Manager de *InfoJobs: “El mercat laboral ha evolucionat de manera vertiginosa en els últims anys. Actualment, la gent passa cada vegada més temps en les xarxes socials, per la qual cosa és normal que aquestes s'hagen convertit en un canal per a desenvolupar la marca personal i la xarxa de contactes. En definitiva, la relació entre companyia i professional s'ha transformat radicalment. És per això que és molt important mantindre's actiu i ‘deixar-se veure’. No obstant això, també és important parar atenció als detalls i cuidar allò que es publica. El meu consell de sempre és: dona-li ‘*like’ al teu sentit comú abans de publicar alguna cosa en xarxes socials”.

6 de cada 10 empleats tenen un compte professional en xarxes socials

L'anomenada empremta digital, les dades i els continguts sobre un usuari que són presents en Internet, continua sent un factor que els reclutadors tenen molt en compte a l'hora de contractar nous perfils. Segons l'informe de *InfoJobs, el 60% dels empleats té un compte professional en xarxes socials i el 40% disposa de perfil en *LinkedIn. Per darrere se situa Facebook (26%), Instagram (21%) i Twitter, amb un 14%.

En general, els perfils més joves, de 16 a 24 anys, destaquen per la seua alta presència en plataformes que tradicionalment estan menys associades a l'entorn laboral com Instagram, utilitzada pels grups de menor edat en un 37%; Twitter, en un 21%; YouTube, amb un 16%; o fins i tot, *TikTok, amb un 18%, la qual cosa demostra que són els joves els principals motors de la digitalització. En contraposició, aquells que compten amb major experiència en el món laboral, de 55 a 65 anys, són els qui menys es troben en xarxes socials –1 de cada 2 enquestats en aquesta franja d'edat admeten no tindre perfils professionals–.

D'altra banda, segons l'anàlisi dels perfils actitudinals dels treballadors a Espanya realitzat per *InfoJobs a la fi de 2021, ateses les característiques que defineixen a cadascun i les seues motivacions en l'àmbit laboral, els treballadors inconformistes i vocacionals utilitzen *LinkedIn per a fins professionals, mentre que els conservadors usen xarxes menys associades a l'entorn laboral i més de la meitat dels acomodats —un perfil més madur—, no té cap. I per comunitats, Madrid i Catalunya són les que tenen major nombre de perfils en xarxes professionals. Les dones catalanes fan un major ús professional de *TikTok, igual que els grups de menor edat (de 16 a 24 anys) del País Basc, unes dades que estan en línia amb els de *IAB *Spain, que assenyala que és una de les xarxes que més ha crescut en l'últim any, sobretot entre els més joves.

Pel que fa als principals motius per a usar-les, destaquen sobretot el contacte amb antics companys (61%), i estar al dia de les últimes oportunitats laborals (55%). També apareixen uns altres com la cerca de contactes comercials o conéixer les novetats del sector professional (totes dues amb un 52%). Els perfils més joves són els que troben més utilitat a les xarxes professionals, sobretot per a estar al dia de les notícies del mercat i les oportunitats de treball, pel networking i com a font d'inspiració.

Gráfico Redes Sociales

Actualitzar la informació personal i aplicar a les ofertes de treball, els principals usos de les xarxes socials

Si s'atén la freqüència d'accions realitzades en les seues xarxes socials, s'observa que el 42% dels qui tenen perfil professional declara actualitzar almenys bastant sovint la seua informació, seguit del 38% que afirma utilitzar aquestes plataformes per a postular-se a noves ofertes de treball amb aqueixa mateixa freqüència.

Finalment, accions com compartir contingut d'interés sobre el sector (36%), contactar amb altres professionals (32%) i crear i compartir contingut propi (31%) se situen en tercera, quarta i cinquena posició, respectivament.

Els homes usen les xarxes sobretot per la seua utilitat social, per a contactar amb altres empreses i professionals, mentre que les dones ho fan per a aplicar a ofertes de treball. Els segments més joves també les empren amb finalitats laborals, sobretot per a actualitzar el seu perfil.

Gráfico Redes Sociales

La marca personal afavoreix a l'hora de seleccionar a un candidat

La creació de contingut propi, el fet de compartir continguts específics del sector i les fites i assoliments professionals marquen el camí més adequat per a construir la marca personal. Un aspecte que, encara que no és determinant per a les empreses a l'hora de seleccionar a un candidat, ja que el puntuen amb un 5,7, sí que es considera un element complementari que aporta valor.

“El món és cada vegada més competitiu, per aquest motiu, és important mostrar i donar valor al nostre talent per a continuar creixent tant personal com professionalment en el mercat laboral. Encara que algunes empreses veuen la marca personal com un aspecte que no afavoreix la presa de decisió en un procés, és 100% real que suma punts en una candidatura, igual que donar una bona imatge o demostrar els nostres valors, habilitats i experiències. En definitiva, tindre una bona marca personal i gestionar-la de manera professional augmenta la nostra visibilitat i credibilitat”, assegura *Nilton Navarro.

Per sectors i grandàries, la marca personal es valora més en els sectors quaternari i quinari i en les empreses mitjanes i grans. La digitalització aporta una sèrie d'oportunitats i avantatges molt rellevants al mercat laboral: transparència, equitat i inclusió social i velocitat de contractació. És per això que aquelles empreses amb 50 o més empleats són les que millor valoren que un candidat compte amb marca personal, amb un 6,0 sobre 10.

D'altra banda, les empreses consideren que la millor manera de desenvolupar la marca personal és creant contingut professional propi, en un 71%; compartint continguts específics del sector del candidat (68%); i en tercer lloc, publicant fites i assoliments professionals (68%). Paral·lelament, existeix un ampli consens sobre la baixa utilitat que té agregar a tots els contactes sense conéixer-los (16%).

Gráfico Redes Sociales

Consulta la notícia original ACI

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
desarrollolocal_emp@almussafes.org