Entrar


imagen seccin

Introducció

Crear una empresa pot ser una oportunitat per a incorporar-se al mercat de treball i/o per a millorar les expectatives professionals i personals a través del desenrotllament d'una La idea.

Crear una empresa convertix els seus promotors en Emprenedors, en el sentit d'escometre un projecte que implica treball i normalment presenta dificultats.

Per a posar en marxa una empresa, en primer lloc es requerix tindre una 'bona idea' i per a convertir-la en realitat. El procés implica necessàriament d'una banda, el recorregut a través d'una sèrie de Fases fins a arribar a l'objectiu final i d'una altra, la presa d'una sèrie de decisions (forma jurídica, modalitats de contractació, possibles subvencions i ajudes a sol·licitar...) tenint en compte una sèrie de Factors de decisió bàsics, evitant en la mesura que siga possible, el caure en els Els 15 errors més comuns dels emprenedors que cometen els emprenedors/es.

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
almussafes_iso@gva.es