Entra si ja estàs registrat/da


Tres de cada cinc treballadors a Espanya asseguren haver patit discriminació en la seua vida laboral

30/09/2022

La discriminació segueix present en l'àmbit laboral, segons revela l'informe de Cegos ‘Diversitat i inclusió en les organitzacions: els reptes relacionats amb les habilitats en una transformació cultural’. Prop de tres de cada cinc treballadors a Espanya (57%) asseguren haver patit almenys una forma de discriminació en la seua vida laboral. Una xifra inferior a la mitjana dels set països inclosos en l'informe, que se situa en el 63%, i en la qual destaca que són els joves de 18 a 24 anys els que més diuen patir-la (76%), seguits dels joves de 25 a 34 anys (72%) enfront dels majors de 50 anys (50%). Els treballadors espanyols esmenten l'edat (24%), l'aparença física (18%), el gènere (18%) i la inclinació política (16%) com les principals causes per les quals afirmanç haver-se sentit marginats.

L'estudi realitzat per la companyia de formació i desenvolupament es basa en entrevistes a 4.007 empleats (500 a Espanya) i a 420 directors de Recursos Humans (RH) d'organitzacions del sector privat i públic que ocupen 50 treballadors o més en set països, sis d'Europa (França, Alemanya, Itàlia, Espanya, Gran Bretanya i Portugal) i un d'Amèrica Llatina (el Brasil).

El 80% dels empleats consultats al nostre país reconeix haver sigut testimoni d'almenys una discriminació en el seu treball (enfront d'una mitjana del 82%, amb Alemanya (72%) i el Brasil (94%) en tots dos extrems). Una xifra alarmant que demostra que la discriminació persisteix amb força malgrat les lleis antidiscriminatòries existents. Els treballadors apunten a l'aspecte físic (46%), l'edat (43%), el gènere (39%) i el racisme (37%) com les discriminacions de les quals han sigut testimonis. També ací les puntuacions més altes es donen entre els joves de 18 a 24 anys (87%), enfront dels majors de 50 anys (72%).

“Les dades revelen que hem de ser més actius amb les polítiques que fomenten la no discriminació en el treball”, assenyala el CEO de Cegos España i Latam, Jesús Araújo. “Les organitzacions han d'assumir els reptes de la inclusió i la diversitat com a desafiaments que, lluny de ser una moda, formen part d'una vertadera transformació cultural i social. Aquelles empreses que no s'atrevisquen o no sàpien enfrontar aquests temes no tenen futur”.

Els empleats i els directors de RH coincideixen que la discriminació es produeix en tres moments clau de la carrera d'un assalariat: durant la contractació, la integració i la promoció.

Els actes de discriminació són comesos en primer lloc pels companys i després pels caps directes, una observació en la qual coincideixen treballadors i directius de RH. No obstant això, les percepcions difereixen quant a qui són els més disposats a lluitar contra la discriminació. Els empleats esmenten els col·legues i al cap directe mentre que els responsables de RH assenyalen en primer lloc als membres del seu equip.

Impacte dels moviments de denúncia

Les accions de denúncia d'actes sexistes i de lluita per la igualtat entre homes i dones han sigut profitoses, si bé encara queda camí per recórrer. Així, per al 66% dels empleats espanyols iniciatives com el moviment #*Metoo han tingut un impacte positiu en la seua organització.

Una dada que és el més elevat de tots els països de l'informe i tres punts superior a la mitjana (63%). www.cegos.es

En el cas dels directors de RH és el 58% el que opina així. De la mateixa manera, les accions per a denunciar el racisme han sigut profitoses, però de nou existeix molt de marge de millora. El 61% dels treballadors considera que hi ha menys actes i paraules racistes enfront del 52% dels responsables de RH, la mitjana se situa en el 56% i el 58%, respectivament.

Preguntats per quins motius soscaven l'ambient de treball en el seu dia a dia els assalariats espanyols assenyalen en primer lloc amb un 40% els comentaris sexistes, un 38% les conviccions polítiques i un 26% la importància que s'atorga a l'aparença física.

Beneficis d'una política de diversitat i inclusió

Tant emprats (72%) com a responsables de talent humà (70%) creuen que l'estructura corporativa de la seua organització reflecteix la diversitat de la societat. Una pluralitat que és ara visible i ha de ser valorada. Per a això, el desplegament d'una política de diversitat i inclusió en l'empresa és vist com a positiu pel 85% dels treballadors i dels directors de RH al nostre país.

El 71% dels assalariats espanyols i el 62% dels directius de RH creu que en la seua organització la política de diversitat i inclusió contribueix al benestar de les persones. De la mateixa manera, el 69% dels empleats i el 70% dels caps de RH afirmen que també ajuda al rendiment general de l'organització; per damunt de la mitjana que registra l'informe, del 65% i 63% respectivament.

Quan se'ls pregunta pels beneficis d'una política de diversitat i inclusió, el 60% dels responsables de personal creuen que els permet tindre equips més diversos i creatius, un 58% que reflecteix la diversitat de la societat i un 45% que reforça la seua marca com a ocupador.

Per a fomentar el canvi, les polítiques de quotes que afavoreixen a determinades categories de la població són ben percebudes. Estan a favor d'elles el 69% dels empleats espanyols, cinc punts per damunt de la mitjana de l'estudi, i el 70% dels directors de RH (enfront d'una mitjana del 63%).

Àrees de millora: exigir, avaluar i promoure

Per a avançar en termes d'inclusió, el 43% dels empleats esmenten l'aplicació d'una política de tolerància zero per a la discriminació i l'assetjament. En segon lloc, els treballadors espanyols assenyalen el desenvolupament d'una cultura comuna seguit amb un 31% d'un equip directiu que promoga els valors de la inclusió al més alt nivell. Per part seua, els responsables de personal apunten en primer lloc (45%) l'aplicació de polítiques de tolerància zero i en segon lloc (42%) la realització d'enquestes de vida laboral per a mesurar la percepció d'inclusió dels empleats.

Amb tot, en una escala de l'1 al 10, els treballadors espanyols qualifiquen amb un 6,9 l'acompliment de la seua empresa en termes de diversitat i inclusió mentre que els responsables de RH ho fan amb un 6,8. Tots dos estan en la mitjana: un 7 per als empleats i un 6,8 per als directors de personal.

Consulta la notícia original AQUI

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N 46440 - Almussafes
(Valencia)
desarrollolocal_emp@almussafes.org